EN email cariera

adresa

400187 Cluj-Napoca, ROMANIA
Str. Gorunului, nr.2, Bl. C6, sc. I, ap. 2.
Tel./Fax: 0264-439 255
E-mail: info@rpe.ro

servicii oferite

Proiectare si consultanta in domeniul electroenergetic.

 • Instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV (atestat ANRE tip Bp).
 • Linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 - 110 kV si posturi de transformare (atestat ANRE tip C1B).
 • Linii electrice aeriene cu tensiuni intre 110-400 kV, linii electrice in cablu cu tensiuni intre 110-220 kV (atestat ANRE tip D1).
 • Proiectarea statiilor electrice de transformare (atestat ANRE tip E1).

Se intocmesc documentatii pentru toate fazele de proiectare:

 • studii de consultanta preliminara si studii de solutie pentru racordarea la Sistemul Energetic National a noilor consumatori / producatori
 • consultanta si asistenta tehnica obtinere ATR ( Aviz Tehnic de Racordare ) si incheiere CR ( Contracte de Racordare )
 • studii de coexistenta a instalatiilor electrice cu diverse obiective
 • analiza de risc tehnologic
 • studiu de prefezabilitate (SPF)
 • studiu de fezabilitate (SF)
 • proiecte tehnice (PT)
 • caiete de sarcini (CS)
 • documentatii pentru autorizare de constructie (DTAC)
 • detalii de executie (DE)
 • documentatii As-built

Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati de catre MEC si MLPAT

In cadrul firmei noastre activeaza verificatori de proiecte autorizati de MEC conform Legii 440/2002 si OG nr. 95/1999, pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, precum si verificatori atestati MLPAT conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 pentru lucrari de constructii si instalatii aferente.

Obtinere avize si acorduri legale, autorizatii de constructii.

Firma noastra intocmeste documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor si acordurilor legale, precum si documentatii tehnice pentru autorizatie de construire la instalatiile proiectate.

Specialistii din cadrul firmei sustin documentatiile intocmite la avizarea acestora de catre beneficiari, operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem (Transelectrica).

Asistenta tehnica.

Oferim asistenta tehnica la achizitia de echipamente, la executia si receptia lucrarilor.

Bilanturi si studii de eficienta energetica.

Asiguram servicii complete pentru lucrarile de arhitectura, rezistenta, masuratori topo in coordonate STEREO 70, expertize tehnice si studii geotehnice aferente instalatiilor electrice.

Alte servicii

Prin contractele cadru pe care le avem incheiate cu specialisti si firme atestate asiguram servicii complete si pentru lucrarile de constructii aferente instalatiilor electrice, masuratori topo in coordonate STEREO 70, expertize tehnice si studii geotehnice.

↑ Sus